sIGTUNA3För mig var anledningen till kursen främst att lära känna Svenska kyrkan och den kristna tron/teologin. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket på detta område. Bibeln har blivit begriplig och till och med fantastisk och viktig.”