Längtar du efter att pröva dina tankar om kristen tro och möjlighet att reflektera över ditt liv? Då kan Kyrkans Grundkurs vara något för dig.
Kyrkans grundkurs är en vandring genom Svenska kyrkans tro och liv. Under kursens gång får du genom seminarier, föreläsningar, reflektionsgrupper, grupparbeten och studiebesök möjlighet att tillsammans med andra fundera över vad kristen tro är och hur den relaterar till ditt liv. Vi delar också under terminen en böne- och gudstjänstgemenskap.Grundkursen-683x1024

Under kursen möter du människor som bär på personliga erfarenheter och detta ger intressanta tillfällen till personlig reflektion, inspiration och kraft att gå vidare. Tro och liv möts hela tiden i en gemenskap mellan människor vilket skänker Kyrkans Grundkurs en konkret känsla av vad det innebär att vara kyrka.

Kyrkans Grundkurs är en kurs för både troende och sökare och vänder sig till dig som är intresserad av tro och livsfrågor. En del går Kyrkans Grundkurs för att man bär på tankar om framtida tjänst inom Svenska kyrkan. Andra läser grundkursen för att avsätta en tid i sitt liv till fördjupande kunskap, reflektion och bearbetning.

Olika men ändå lika
Kyrkans grundkurs på en folkhögskola är en mötesplats. Människor med olika bakgrund, kultur och livsåskådningar möts, lever och studerar tillsammans. Vi delar under en tid och på olika sätt varandras liv och fördjupar vår förståelse för varandra.

Kyrkans Grundkurs bland annat:
> tillfälle till kunskap, brottning och reflektion kring kristen tro.
> en möjlighet till personlig och andlig utveckling och fördjupning.
> grundläggande kännedom om Svenska kyrkans tro och liv.
> intressanta möten med andra människor.
> en tid att pröva och utforska kyrkan och Gud.
> ett verktyg i verktygslådan för vägen till tjänst.

För vem?
> för dig som söker tro och mening i sitt liv
> för dig som funderar på att utbilda sig för tjänst i Svenska kyrkan
> för anställda i Svenska kyrkan som introduktions- eller fortbildning
> för dig som söker ett sabbatsår
> för både unga och seniorer

Upplägg
Kursen genomförs inramat av ett regelbundet gudstjänst- och andaktsliv. I utbildningen integreras kunskap, reflektion, praktiska övningar, gudstjänster och olika uttrycksformer – allt i en miljö präglad av gott samtalsklimat där både individen och gemenskap kan växa och mogna. Kursen präglas av nyfikenhet att utforska kyrkans tro och liv och av goda samtal i ett accepterande klimat. Vi möts i skärningspunkten mellan deltagarnas utgångspunkter och förutsättningar för att tillsammans reflektera och växa i tro och personlig identitet.

Läs mer HÄR för att hitta din folkhögskola.