Lockas du av musikens många uttryck i gudstjänster, konserter, instrument eller sång? Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor i både glädje och sorg? Gillar du att spela orgel?

kyrkomusiker

Bild: Magnus Aronson /IKON

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Det ger möjlighet att undervisa, utforma konserter och musikgudstjänster, och att arbeta med körer och instrumentalmusik.

Du förvaltar ett rikt kulturarv tillsammans med modern, nyskapande musik. Orgeln är kyrkomusikerns främsta uttrycksmedel, men det finns utrymme för en mångfald av musikaliska uttryck.

Musik som bygger broar
Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Många möten
Du möter människor i alla åldrar. Som dirigent och körledare kan du arbeta med både de små barnen och med professionella körmedlemmar. I konfirmandarbetet finns ofta kyrkomusikern med − ungdomskultur och musik hör ihop. Det ger dig ett ansvar och en möjlighet att vara pedagog och ledare samtidigt som du samarbetar med kyrkans anställda och frivillig

En kyrkomusiker utbildas vid folkhögskola, alternativt högskola eller musikhögskola. Du har fyra folkhögskolor att välja mellan samt ett antal högskolor och musikhögskolor.

Fackutbildning vid folkhögskola
Du kan bli kyrkomusiker via en tvåårig kyrkomusikalisk fackutbildning på folkhögskola. I fackutbildningen integreras Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning om 20 veckor. Den sammanlagda utbildningstiden för dessa båda delar blir då 2,5 år.

Fackutbildning på musikhögskola/högskola
Väljer du att utbilda dig till kyrkomusiker vid en musikhögskola eller högskola kan du få en (konstnärlig) högskoleexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 120 högskolepoäng.

Vid musikhögskola kan du få en konstnärlig kandidatexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 180 högskolepoäng alternativt en konstnärlig masterexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 300 högskolepoäng.

Läs mer på Svenska kyrkans sida
Läs mer om att bli kyrkomusiker


 

Kyrkomusikerutbildningar på helfart eller distans:

Geijerskolan
684 93 Ransäter
Tel: 0552-302 50
E-post: Hemsida: www.geijerskolan.se

​Hjo folkhögskola
Lundbyvägen 12
544 31 Hjo
Tel: 0503-323 00, 323 26
E-post: Hemsida: www.folkhogskolan.com

​Mellansels folkhögskola
Tingshusgatan 8
890 42 Mellansel
Tel: 0661-65 44 00
E-post: Hemsida: www.mellansel.fhsk.se

Oskarshamns folkhögskola
572 32 Oskarshamn
Tel: 0491-76 81 00
E-post: Hemsida: www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Dessa skolor ger även kantorsutbildning på distans