Innehåll

Älvsby folkhögskola

Helsjöns folkhögskola

Edelviks folkhögskola

Hjo folkhögskola

Åredalens folkhögskola (fd Hållands folkhögskola)

S:t Sigfrids folkhögskola

Oskarshamns folkhögskola

Hagabergs folkhögskola

Jämshögs folkhögskola

Sigtuna folkhögskola

Hjälmared folkhögskola

Vadstena folkhögskola

Glimåkra folkhögskola

Solviks folkhögskola

Strömbäcks folkhögskola

Sundsgårdens folkhögskola

Mellansels folkhögskola

 

Älvsby folkhögskola

Älvsby folkhögskola ligger i Älvsbyn som även kallas Norrbottens pärla. Ideologisk huvudman för skolan är Svenska kyrkan i Luleå stift. Folkhögskolan är belägen nära Älvsbyns centrum och har internat med 60 platser, egen restaurang samt lokaler på 6000 m2 till sitt förfogande.

Folkhögskolan, med utbildning och folkbildning som sitt uppdrag, har både långa och korta kurser, kultur och olika projekt som ständigt rullar på i sin verksamhet.

Mångfald är ett bra sammanfattande ord för folkhögskolans innehåll där flera olika personer med vitt skilda förutsättningar i alla åldrar hittar sin plats för gemenskap, utbildning, träning, läger, samtal, reflektion och tro.

När skolan grundades 1951 myntade man redan då den ledstjärna som än idag känns aktuell då skolan skulle vara ”En livets egen skola, där man upptäcker vad det är att vara människa”

Det förhållningssättet levs än idag och ger näring till en helhetssyn kring de människor som kommer i kontakt med folkhögskolan på plats eller i de olika kontakter som skolan har med församlingar och organisationer runt om i bygden som skolan får samverka med.

De utbildningar som ges på plats är:

 • Allmän kurs, med olika inriktningar som ger kunskaper motsvarande gymnasiekompetens.
 • Körkortsteori, i långsammare takt med studier som får ta den tid de behöver.
 • Möbellinje, ett grundår och påbyggnadsår med inriktningen snickeri, måleri och tapetseri.
 • Kyrkans Grundkurs, på helfart och distans, för troende och sökare som vill dela liv och dela tro.
 • Inblick i Svenska kyrkan. En grundutbildning för nyanställda och andra intresserade som ger en inblick i Svenska kyrkans tro, liv och tradition.
 • Idrottslinje, i samarbete med Älvsbyns gymnasium, inriktning längdskidåkning, skidorientering och orientering.
 • Volontär i världsvida kyrkan, med utresa till Afrika under tre månader.
 • Migrationskurs, med flykting- och integrationsarbete. Distansutbildning under en termin.

Läs mer på www.afhs.nu

Älvsby folkhögskola har stora möjligheter att vara en resurs för Svenska kyrkan.

Vid Älvsby folkhögskola finns sedan många år vanan att samarbeta och ge kurser och utbildningar i samarbete med Luleå stift, församlingar och nationell nivå men också med EFS och Salts olika nivåer.  För oss är det viktigt att hela folkhögskolan med personal, utbildningar, kurser och lokaler ses som en resurs för Svenska kyrkan. Skolan har dessutom en särskild kyrkenhet vars uppgifter är att arbeta med utbildningar och kurser riktade mot Svenska kyrkans förfrågningar och behov. Cirka en tredjedel av skolans statsbidrag används till samverkan med Svenska kyrkan. I kyrkenheten finns lärare, skolpräst och kursutvecklare med kompetens och erfarenhet att arbeta inom områden som:

 • teologi, pedagogik, utvecklingsarbete
 • själavård, handledning, livsfrågor
 • migration och integration
 • arbete med värderingar, likabehandling, mänskliga rättigheter
 • information och kommunikation

Älvsby folkhögskola, Luleå stift och Svenska kyrkans internationella avdelning arbetar tillsammans sedan 2013 för att utveckla Älvsby folkhögskola till ett kompetenscentrum för migration och integration med kurser, volontärutbildningar för unga och äldre samt samordning av volontärers utresor och returprojekt.

På skolan finns också komptens inom:

 • allmän kurs
 • idrott och hälsa
 • möbelrenovering
 • SFI (Svenska för invandrare)
 • migrations- och integrationsfrågor
 • körkortsteori i anpassad studietakt

I folkhögskolans kurser och utbildningar vill vi möta människor där de är för att kunna ge det stöd som behövs för att komma vidare.

Älvsby folkhögskola jobbar alltså gärna med beställningskurser i samarbete med Svenska kyrkan.

Exempel på kurser och utbildningar under 2017.

Volontär i världsvida kyrkan, Kyrkans Grundkurs i Luleå stift, Själavård för unga, Migrationskursen, Outlook – in och utblick i världsvida kyrkan, Ledarkurser för unga ledare, Kulturarrangemang såsom Arjeplogs filmfestival, föreläsningar, musik, dans och konst, Körkortslinjen, Möbellinjen, Idrottslinjen, Allmän kurs, Läger för konfirmander med neuropsykiatriska funktionshinder, Etableringskurs på folkhögskola, Utbildningsdagar om asylrätt och asylprocessen, PTSD, Kursdagar om Islam och antirasism, Vän i Älvsbyn.

Helsjöns folkhögskola

En aktiv skola i naturskön avstressande miljö. Vi vill stimulera till möten och utveckla deltagarna till att våga göra sin röst hörd. Såväl kulturen som arbetet med hälsa, miljö och rättvisefrågor har en stor plats på skolan. Helsjön har en kristen grundsyn med öppenhet för alla, oavsett tro och livsåskådning. Vår folkhögskola har ca 100 studerande och plats för ett 60-tal på skolans internat. Helsjön har en allmän kurs med tre klasser, en musiklinje som är ett- eller tvåårig, bibellinje samt Kyrkans grundkurs distans.  Vi anordnar även SMF – Studiemotiverande folkhögskolekurs och Folkhögskolespåret. Utanför för Helsjön har vi två spår på allmän linje i Bergsjön och Kortedala i Göteborg, ”Svenska språket genom textiler” (halvfart)  och ”Svenska och Samhällsorientering”. Bibellinje i Uddevalla och i Skene, båda dessa på kvartsfart. I år har vi startat en grön kurs ”Odlarglädje och skapelsekärlek. En kurs om Guds skapelse och ger redskap för att förvalta jorden genom att odla på täppa, kyrkbacke eller balkong.

Som kyrkliga folkhögskola har vi ett nära samarbete med våra huvudman. Huvudmän för Helsjön är Göteborgs stift, SENSUS i Västa Sverige, Svenska kyrkans Unga i Göteborg stift samt Göteborgs stadsmission. I samverkan med stiftet har vi Kyrkvärdskurser, Kursen ”Människor på flykt” – för samordnare av flyktingarbetet i församlingarna, med stiftet samt Skara och Lund stift har vi kursen ”Att leda ideella medarbetare” – en processkurs att göra en projektplan för hur församlingen arbetet – kan arbeta med ideella medarbetare. Med stiftet samt Skara, Lund och Växjö stifts en ledarekurs i Katekumenatet. Med Svenska Kyrkans Unga ”Ung resurs i Svenska kyrkan” – ett volontär år där tre kursveckor samarbetar vi kring. Vi har också Svenska Kyrkans Ungas ledarutbildning – en kurs på två helger.

Måltiderna viktiga, både för maten och gemenskapen och Helsjöns kök har en medveten strategi att servera årstidsanpassad och ekologiskt odlad mat med mycket grönsaker varje dag.

Helsjön ser att vi kan lokalt vara en samarbetspartner i fler kursen än det som ovan redovisat. Helsjön har en bred teologisk och pedagogisk kompetens. I vår närmaste tid har vi att hantera ett gigantiskt integrationsprojekt och det under många år. Här är folkhögskolan en erkänd aktör av regeringen.

På Helsjön arbetar vi med Folkhögskolespåret.

Edelviks folkhögskola

Edelviks folkhögskola ligger i Burträsk, Västerbotten. Folkhögskolan ägs av stiftelsen Edelvik, som grundades år 1941 av biskopen i Luleå stift.

Edelvik har sedan mitten av 1970-talet satsat på kulturutbildningar och erbjuder i dag en konstutbildning, en skådespelarutbildning och en filmutbildning, som alla rekryterar deltagare från hela landet. Sedan mitten av 1980-talet erbjuder Edelvik långa kurser för personer med afasi.

I samverkan med Luleå stift anordnar Edelvik en betydande mängd korta kurser. Edelvik har en pedagog/projektledare anställd på heltid för denna samverkan. Skolan har även egen skolpräst. De största uppdragen just nu är MSS och Samiskt konfirmandläger med nationellt intag.

Viktiga förutsättningar för folkhögskolans verksamhet är det egna internatet och det egna köket. För att få bättre ekonomi på de delarna har Edelvik öppnat lunchrestaurang för allmänheten, bedriver en småskalig konferensverksamhet och hyr ut lediga rum. En betydande hyresgäst är Skellefteå kommun som hyr boende för ensamkommande flyktingbarn.

Edelvik, en resurs för Svenska kyrkan

Edelvik äger naturligtvis kunskaper inom vissa ämnesområden, kopplade till olika medarbetare, men framför allt är Edelvik en utbildningsorganisation som är rustad för och van att planera och genomföra kurser och utbildningar. Edelvik är dels en mobil verksamhet som kan anordna kurser ute i församlingar, men Edelvik är också en plats dit man kan komma. En plats med undervisningslokaler, restaurang, boende och kapell.

Exempel på områden där vi gör och har gjort utbildningsinsatser i samverkan med Svenska kyrkan: församlingspedagogik, körsång, förtroendevalda och kyrkvärdar, strategiskt församlingsarbete, samiskt kyrkoliv och samisk konfirmation, diakoni, MSS – mötesplats för stift och studenter.

Hjo folkhögskola

Hjo folkhögskola startade 1958 och har Skara stift, Svenska kyrkan som huvudman. Skolan ligger precis i utkanten av den idylliska sommar- och medeltidsstaden Hjo vid Vätterns strand. Vår ambition är att vara en skola där du kan vara dig själv tillsammans med andra i en miljö som gynnar utveckling och präglas av trygghet, värme och personliga möten. Hjo folkhögskola vill vara en öppen mötesplats med kristen grundsyn där man som deltagare får möjlighet att reflektera kring tros- och livsfrågor.

I vårt kursutbud finns allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå där det finns möjlighet att läsa in behörigheter för vidare studier på bl. a högskola och universitet. Vi erbjuder i dagsläget två profiler på allmän kurs. Dels är det en polisförberedande profil och dels en nystartad yrkesutbildning till integrationsassistent.

Utöver allmän kurs utbildar vi framtidens kantorer vid vår kyrkomusiker utbildning. Vi erbjuder också kyrkans grundkurs för dig som exempelvis funderar på tjänst inom Svenska kyrkan. Vi har också musikutbildning på vår musiklinje och konstutbildning vid våra konstlinjer.

I vårt utbud finns också kurser för äldre s.k. 55+ kurser och vi har många deltagare som läser på distans inom ämnena matematik, engelska och samhällskunskap.

Vår skola har ca 200 studerande och vi har plats för ett 60 -tal boende på skolans internat.

Hjo folkhögskola, en resurs för Svenska kyrkan

Hjo folkhögskola är bl. a en viktig utbildningsplats för Svenska kyrkan. Vi utbildar kantorer på vår kyrkomusiker utbildning och vi utbildar potentiella framtida kyrkomedarbetare på kyrkans grundkurs. Vi har förmånen att vi har en bred teologisk och pedagogisk kompetens på skolan.

Under innevarande läsår har vi startat en yrkesutbildning till integrationsassistent på skolan. Vår ambition är att även kyrkliga medarbetare framöver ska få del av denna kompetens som vi byggt upp under året på skolan.

Förutom att vi är en skola och bedriver olika utbildningar, är Hjo folkhögskola en plats dit man kan komma. Vi tillhandahåller olika former av lokaler, restaurang, boende och kapell.

Tillsammans med Hjo kommun har vi skapat en gemensam viljeinriktning och på vårt utbildningsområde och i våra undervisningslokaler finns hela Hjo kommuns vuxenutbildning samt särvux, SFI, IM samt verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.

Till hösten är ambitionen att vi som folkhögskola ska kunna erbjuda 5-8 platser inom ramen för folkhögskolespåret. Folkhögskolespåret vänder sig till ensamkommande ungdomar med permanent uppehållstillstånd (PUT) i åldrarna 18-21 år.

Åredalens folkhögskola (fd Hållands folkhögskola)

Åredalens folkhögskola har funnits sedan 1938 och är idag en skola med stor bredd på sina utbildningar. Vi är i en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Styrelsen nomineras i majoritet av EFS och Svenska kyrkan har genom Härnösands stift en av platserna i styrelsen. Vi erbjuder idag utbildningar inom flera områden:

Bibel och tro:  Bibellinjen. KRIK-linjen, ett år med kombination av idrott och tro.

Teamlinjen, ett år med arbetsplatsförlagd utbildning i kyrkor i samarbete med SALT. Pastoralteologisk termin för de som läser prästutbildningen på Johannelund

Friluftsliv:  Grundläggande friluftslivutbildning med stor betoning på mötet mellan natur och människa.

Konst: Konstskola i Åredalen med möjlighet att läsa 1-2 år. Vi har även en filial i Frankrike där elever ges möjlighet att studera konst och franska.

Internationellt: Utbildning med praktikperioder i Indien eller Tanzania. Mångåriga relationer med olika kyrkor i dessa länder.

Integration: Etableringskurs för nyanlända. Vägledarutbildning för de som vill arbeta med integration.

Allmän kurs:  Temabaserad undervisning för behörighetsgivande studier.

Hur kan Åredalens folkhögskola vara en resurs för Svenska kyrkan?

Först något om det som redan finns:

Vi har idag ett samarbete med Svenska kyrkans församlingar i västjämtland. En av prästerna i Undersåkers församling arbetar deltid som skolpräst på skolan och undervisar även på våra bibellinjer. Lärare från skolan har varit aktiva och drivande inom ett ekumeniskt nätverk som arbetat för retreater i Jämtland. Präster från Östersunds församling har varit delaktiga i ledningsgruppen. Några av dessa retreater har arrangerats som en del av folkhögskolans verksamhet.

Åredalens folkhögskola är idag en vital utbildningsplats för kristen tro och livsåskådning. Över 50 elever går långa kurser som har den inriktningen samtidigt som majoriteten av vårt utbud behandlar andra kunskapsområden. Detta tillsammans gör att skolan blir en levande mötesplats för tro i en modern tid. Ett stort antal av våra deltagare kommer från EFS och/eller Svenska kyrkan.

Hur skulle vi ännu mer kunna bli en resurs för Svenska kyrkan?

 • Eftersom vi har mycket god erfarenhet av att arbeta med ledarskapsutbildning skulle vi kunna skapa riktad utbildning för människor som är engagerade i kyrkan.
 • Kurser/konferenser inom Svenska kyrkan skulle kunna förläggas på skolan
 • Vi som skola har god erfarenhet av att arbeta med integration genom utbildning och engagemang. Även här skulle vi kunna skapa riktad utbildning för personer inom kyrkan men även skapa mötesplatser för inspiration och erfarenhetsutbyte inom integrationsområdet.

S:t Sigfrids folkhögskola

S:t Sigfrids folkhögskola grundades av Växjö stift 1942. I dagligt tal kallas skolan för Kronoberg, eftersom den ligger på Kronobergsområdet i utkanten av Växjö. Runt 200 deltagare, varav 60 internatboende.

De stora profilkurserna är 2-årig musiklinje men fyra inriktningar. 2-årig konstlinje. Allmän kurs med fyra inriktningar (natur, samhälle, college och Svenska som andraspråk).

Internationella kurser; Tanzania (1 termin) och Costa Rica (1 år).

Återbruk – praktisk byggkurs där man bygger hus av återvunnet byggmaterial (1 år deltid).

Kyrkans grundkurs. 55+ kurser och många kortkurser och kulturarrangemang.

Skolan har lång erfarenhet (mer är 40 år) av arbeten kring miljö, hållbar utveckling och internationella kontakter.

Vi har ett väl utvecklat samarbete med vår huvudman

 • Vi har ett eget kapell.
 • Vi drivet ett internatkonfirmandläger
 • Vi samarbetar med vår huvudman inom många områden.
 • Vi samverkar kring Kyrkans grundkurs, praktikantkurser, PKV, befriande bibelläsning.
 • Vi samverkar kring flera fortbildningar, inte minst fortbildningsveckan. Växjö stifts årliga stora satsning på fortbildning.

Vi samverkar med Växjö stift, Sensus, Kyrkan unga och ideellt forum kring något som heter Frivilligakademin. Ett koncept kring 1-dagars utbildningar (många olika kurser/teman) för ideella medarbetare. Vi kommer i år att inom detta koncept driva ett utvecklingsprojekt med stöd från Svenska kyrkan i Uppsala (dela tro, dela liv) där vi också samverkar med Lunds stift och Jämnshögs fhsk).

Vi har haft kurser för anställda inom svenska kyrkans församlingar kring kyrkans grundläggande tro, liv och identitet.

Vi har en variant av musiklinjen med internationell inriktning (med vårt vänstift i Costa Rica)

Vi har en utbildningsvecka i samarbete med vårt Vänstift Oxford, där deras blivande präster kommer till oss.

Förutom vår konferensanläggning som används flitigt av stift och församlingar, har vi ett eget Kyrkans hus. Ett hus med 35 bäddar som används för mindre grupper och utbildningar.

Vi har ett avtal Svenska kyrkans unga i Växjö stift som använder huset för möten och utbildningar.

Vi har för närvarande (närmaste året) inga planer att gå in i ytterligare projekt.

Oskarshamns folkhögskola

Oskarshamns folkhögskola har Växjö stift som huvudman. Vi beskriver ofta Oskarshamns folkhögskola som en mötesplats. En plats dit människor med olika bakgrund, ålder, intressen och tro kan komma till för att utvecklas och växa.

Vi har en stark profil mot musik; Kyrkomusikerlinjen med kantorsexamen som även finns som distanskurs, Musiklinjen med en rad inriktningar; afro, klassisk gitarr, stråk, sång, piano och komposition samt en 2-årig Pianoteknikerutbildning. Andra profilutbildningar är Vändpunkten, för personer med förvärvade hjärnskador och Kyrkoåret, en helgkurs för personer intresserade av Svenska kyrkans tro och liv. Dessutom den omtyckta Seniorkursen där deltagarna studerar aktuella ämnen med stor bredd. På den Allmänna kursen som ger grundläggande behörighet, kan deltagarna utveckla intressen som bild, musik, IT eller livs- och omvärldskunskap. Till hösten startas Allmän kurs – yrkessvenska för vård och omsorg, ett samarbete med Komvux Oskarshamn, kursen ska förbereda för studier på Vård- och omsorgsutbildningen.

Utöver dessa driver vi även Etableringskurser för nyanlända på uppdrag av Arbetsförmedlingen och undervisning i svenska för asylsökande i projektet ”Svenska från dag ett”. Sommarkurserna anknyter till de långa kurserna; Orgelspelarläger och Orgelspelarkurs för barn och ungdomar samt Oskarshamnslägret för personer med funktionsnedsättningar.

Skolan ligger centralt i Oskarshamn och har en vacker utsikt över stad och hav. Flera tusen personer besöker årligen Axel Munthes konferenscenter och Restaurang Tuppen eller vandrarhemmet Logi Tuppen. Vi erbjuder dessutom ett rikt kulturprogram med konserter och föreläsningar.

En resurs för Svenska kyrkan

Vår riksrekryterande utbildning inom kyrkomusik utgör en tillgång för Svenska kyrkan i hela landet. Vi erbjuder även fortbildning för kyrkomusiker omkring gudstjänstmusik och liturgik. Orgelkurserna för barn och ungdomar är en viktig rekryteringsbas för blivande kyrkomusiker. Ett arbete pågår för att utveckla ett kompetenscenter för kyrkomusikaliska frågor i Växjö stift, där just fortbildning och rekrytering blir viktiga områden.

I kursen Kyrkoåret kan Svenska kyrkans anställda, frivilligarbetare och förtroendevalda få en fördjupning i tron och större kunskaper inom teologi och liturgik.

En skolpräst är knuten till skolan på heltid och det finns ett kapell för gudstjänster, andakter och konserter.

Konferensanläggningen, kapell och vandrarhem/internat med totalt 100 platser kan med fördel användas för större samlingar, kurser och läger.

Hagabergs folkhögskola

Hagabergs folkhögskola är en oas i Södertälje, en levande mötesplats och arena för bildning och viktiga samtal. Med sitt utbud av kurser och verksamheter och i samverkan och dialog med närsamhället är Hagaberg en tydlig utbildningsaktör för Södertälje och närliggande kommuner, liksom för kyrkor och organisationer. Hagaberg har den svenskkyrkliga rörelsen EFS som huvudman. Viktiga nätverk för folkhögskolans utveckling är föreningen svenskkyrkliga folkhögskolor i samverkan, folkhögskolor i AB län, fritidsledarskolor, samordningsförbundet och nätverk för idéburen sektor i Södertälje och branschråd för hälsa.

Hagaberg har ca 350 deltagare i kurser och verksamheter och ett sjuttiotal anställda varav hälften är pedagoger. Hagaberg som mötesplats är ett myller av konferensgäster, restauranggäster, kyrkobesökare, kursdeltagare, och deltagare vid språkcafé, senioruniversitet och kulturkvällar. Vår miljö får vara en arena för samverkan och viktiga samtal, lokalt, regional och kyrkligt. Vi bedriver förberedande, grundläggande, kompetenshöjande och behörighetsgivande utbildningar och kurser. Vi har ett stabilt kursutbud med en stor allmän kurs och efterfrågade yrkesinriktade utbildningar som fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning och hälsopedagogutbildning. En ny  kurs för året är ett förberedande år till fritidsledarutbildningen.  I samverkan med kommun och myndigheter har vi etableringskurs för nyanlända, studiemotiverande folkhögskolekurs, synskadekurser, SFI undervisning för deltagare med särskilda behov, livskunskapskurser och arbetsträning.  Origo har breddat sin verksamhet till att också omfatta arbetsträning med språkpraktik.

Vi har ett fortsatt gott söktryck till profilutbildningen Kyrkans grundkurs som vi genomför i samverkan med Strängnäs stift. Bibelskolan som vi genomför i samverkan med Johannelunds teologiska högskola har två spår som tillval: Teologi och församling och KRIK (Kristen Idrottskontakt). Clara lärjungaskola som vi genomför i samverkan med Clara kyrka och föreningen S:ta Claras vänner har sin kombination av livsfrågor, kristen fördjupning och allmän folkbildning.  Vi har engagerat oss tillsammans med övrig idéburen sektor i Södertälje kring integrering och språkmobilisering.  Våra socialpedagogiska verksamheter ryms inom vårt uppdrag att vara kyrka och helande miljö. De ger sammanhang, språkmobilisering, inkludering, förrehabilitering, nyorientering; ett samordnat stöd. Vår fritidsledarutbildning med socialpedagogisk inriktning var tidigare erkänd som grundutbildning för diakon i Svenska kyrkan.

Som resurs för svenska kyrkan och EFS vill vi i dialog hitta nya former för samverkan

Det kan handla om ledarskap och volontärutbildningar – ex att arbeta med människor på flykt. Södertälje är en kyrkligt spännande miljö, som den mångkulturella kyrkan. Vi har fortfarande mycket att göra för att mötas; här kan folkhögskolan vara en brobyggare. Vi har kortkurser kring Första hjälpen vid psykisk ohälsa, för samtal kring själavård, om diakoni. Vi har handledarutbildning för fritidssektorn. Vi utvecklar gärna i samverkan assistentutbildningar med kyrklig profil.

Vår konferensmiljö möjliggör boende och kursverksamhet; vackert beläget i ett parkområde centralt i Södertälje, vilket skapar en känsla av lugn och ger möjlighet till avkoppling. Hagabergs kapell ger andrum mitt i vardagen, och är distriktskyrka för Östertälje församling.

Sigtuna folkhögskola

Sigtuna folkhögskola firar hundra år 2017. Precis som vid starten vill vi vara en mötesplats, en plats där människor kan pröva och ompröva, våga tänka nytt, våga lyckas och misslyckas tillsammans med andra. Huvudmän för Sigtuna folkhögskola är Sensus studieförbund, Sigtunastiftelsen och Svenska Kyrkans Unga. Folkhögskolans ändamål är att bedriva folkhögskoleverksamhet utifrån huvudmännens behov och folkbildningsvision i enlighet med statens förordning om statsbidrag till folkbildningen.

På Sigtuna folkhögskola står människan och hennes olika erfarenheter i centrum. Vi vill hjälpa människor att hitta meningsfullhet i livet, kunskaper som bidrar till att förstå och tolka omvärlden. Vi lever mitt i mångfalden och försöker möta omvärlden med en normkritisk hållning. Vi framhåller vikten av ett kulturliv som både roar och oroar. Skolans kompetensområden är ledarskap inom kyrklig sektor, livsfrågor och idealitet, konstutbildningar med inriktning på konceptuell konst, film, fotografi och teater samt behörighetsgivande studier.

Utöver folkbildningsverksamheten driver vi vandrarhem, kursgård och restaurang.

Långa kurser:

 • Allmän kurs, Allmän kurs på grundskolenivå, Allmän kurs – Svenska som andra språk, Allmän kurs med inriktning digital musikproduktion
 • Kyrkans grundkurs (i samarbete med Stockholms stift)
 • Fritidsledarutbildning, Fritidsledarutbildning distans
 • Konstlinjen, Konst Extra
 • Filmlinjen
 • Foto distans
 • Skådespelarlinje för film och scen
 • Digital musikproduktion distans

Exempel på samverkanskurser:

 • Ung i världsvida kyrkan (med Svenska kyrkan på nationell nivå)
 • Barnledarutbildning (med Uppsala stift, Stockholms stift och Strängnäs stift)
 • Ledarskapare (med Svenska Kyrkans Unga)
 • Att leda ideella medarbetare (med organisationerna i Ideellt forum)
 • Interkulturell mötesplats (med Sigtunastiftelsen)

Sigtuna folkhögskola som resurs för Svenska kyrkan

Vi är gärna samarbetspart i fler kurser och utbildningar än idag. Sigtuna folkhögskola har en bred kompetens i att anordna utbildningar, pedagogik, teologi, ledarskap, mångfald, konst och kultur med mera. Vi har lång erfarenhet av att driva församlingspedagogutbildning. Vi har också ett brett nätverk som gör att vi relativt enkelt kan knyta till oss resurser som vi inte äger själva.

Folkhögskolan som plats passar bra för såväl stora som små grupper. Sommartid kan vi ta emot ca 120 nattgäster, under terminstid ca 40 (fler vid golvförläggning). Läget nära Arlanda och Stockholm lämpar sig bra för samlingar med deltagare från hela landet eller samlingar med internationella deltagare. Vi har stora och små lokaler samt ett kapell med fin akustik. Maten i restaurangen är uppskattad och miljön är avkopplande med utsikt över Mälaren.

Hjälmared folkhögskola

Hjälmared folkhögskola är en ideell förening sprungen ur EFS distrikt i Västsverige. Vi är engagerade i vår närmiljö, i kyrka och samhälle och vill med vår bredd och fördjupning, vår plats och våra lokaler tillföra inspiration, bildning och engagemang till människa och grupper.

Från första början har Hjälmared tillsammans med Alingsås församling och EFS i Västsverige genomfört konfirmationsläger med 60 konfirmander varje sommar sedan 1952! En grundstomme i vårt kursutbud är Bibelkursen som ges varje år. Ur varje årskull sedan starten 1973 är det ett antal som vigt sitt liv för teologiska studier och så småningom arbete i olika former i Svenska kyrkan och andra samfund. Pilgrim- och Kommunitetsåret är ytterligare ett exempel på kurs som vill bidra till fördjupning och reflexion i den kristna tron. Skolan, som är uppbyggt kring en gammal kungsgård, är en internatfolhögskola med ca 70 bäddar. Mitt i det mångkulturella gyttret av deltagare, gäster, fester och konferenser skapar vi utrymme för eftertanke i en dagsrytm med andakter, samtal och aktiviteter. Hjälmared är en plats dit församlingar söker sig för konferenser, möten, upptaktsträffar och utbildning. Skolan har en bred bas av medarbetare med kompetens inom teologi och pedagogik, som inom olika områden kan tillföra medarbetare i kyrkan fördjupning och reflektion.

Utöver detta har vi också en stor kompetens inom:

 • Hälsa och friskvård. Hälsans teologi i centrum för hela människan. Friluftsliv, utepedagogik, rörelse och motion. Vårt område och våra lokaler i kombination med vår kompetens innebär mervärden som vi gärna tillför kyrkans medarbetare, anställda och frivilliga.
 • Grafisk design · Video ·Webb. Skriva för webben, webbdesign, sociala medier, den inte alldeles enkla men nödvändiga tryckfrihetsförordningen och mycket mer inom detta område. Vi har både bredd och djupkompetens för utbildning/fortbildning inom dessa, för alla organisationer, viktiga områden. Vi har på uppdrag gett olika kurser inom området till Skara Stift.
 • En stor allmän kurs med profilerna Polis, Estet och Beteendevetare. Studiemotiverade kurser och Språksteget för dem som är inom Etableringsuppdraget innebär kompetens att möta det mångkulturella Sveriges utmaningar och möjligheter.

Vadstena folkhögskola

Vadstena folkhögskola har Linköpings stift som huvudman.

Vi är en utbildningsplats, en mötesplats och en andlig plats. Vi befinner oss i unik pilgrimsmiljö där Vadstena församling, Pilgrimscentrum och folkhögskolan samverkar i mötet med de tusentals människor som varje år kommer hit.

Vi har c 200 deltagare på långa kurser. Vi bedriver förberedande, grundläggande och kompetenshöjande kurser och utbildningar. Våra särskilda kurser är Kyrkans grundkurs distans, Textil grundkurs och fördjupningskurs, grundkurs i trä och smide och Kamratstödjare. Vi har många daglediga, mest pensionärer som efter avslutat yrkesliv söker sig till den gemenskap som studier innebär.

Från hösten 2017 startar vi tre nya linjer, 1. Mot målen – ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. En kurs som är centrerad kring de Globala målen i Agenda 2030. 2.  Till källorna – andlig fördjupning i kristen tradition. Kursen studerar kristna traditioner och deras historia ur ett spirituellt perspektiv. En resa till en pilgrimsort ingår i kursen. 3. Guide – med Vadstena som utgångspunkt. En guideutbildning där grundkunskaperna ska kunna användas varhelst man får uppdrag som guide.

Vi har internat och alla studerande äter lunch på skolan. Många Vadstenabor äter lunch på skolan för att man tycker att det är den godaste maten i stan med den bästa utsikten!

Många församlingar och föreningar inom och utom svenska kyrkan kommer hit för konferenser, läger, seminarier eller för att bara vara.

… en resurs för svenska kyrkan

Vadstena är en ort som drar människor till sig.  Vi tar tillsammans med Vadstena församling och Pilgrimscentrum tillvara möjligheten att ge extra dimensioner i mötet med gästen, den studerande, pilgrimen, sökaren ….

Vi vill finnas med i arbetet med att rusta ideella i församlingarna, att skapa rum för det goda samtalet mellan människor och kyrkor och komplettera där församlingarna inte räcker till för sina medlemmar.

Vi vill gärna vara en resurs för svenska kyrkan vad gäller lärande, undervisning och pedagogik. Vi har lång erfarenhet av att utbilda människor till församlingsmedarbetare. Vi arbetar tillsammans med Linköpings stift för att skapa rum för dessa frågor i stiftet och i svenska kyrkan.

Glimåkra folkhögskola

Skolan bildades 1959 och har som huvudman Föreningen Glimåkra folkhögskola, där främst EFS i Sydsverige är tydligt representerat. Skolan startade i den prästgård som fanns i Glimåkra byggd i slutet av 1700-talet. Det finns en nära relation till Glimåkra-Hjärsås församling, men även till övriga församlingar i Östra Göinge kontrakt.

Skolan har ett internat på ca 85 bäddar och en konferensdel med 16 bäddar.  Vi serverar frukost, lunch och kvällsmat alla vardagar, och efter förfrågan även på helgerna.

Skolans profillinjer är Gospellinje, Bibellinje Församlingsliv och Mission, Konsthantverkslinje, Skrivarlinje, Baslinje för personer med utvecklingsstörning, Ledarutbildning, Credoakademin.

De allmänna kurserna är de största kurserna på skolan, med möjlighet att få behörighet för både yrkeshögskola och universitet.

Skolan bedriver sedan 2015 även SFI-utbildning på uppdrag från kommunen, med f.n. ca 90 elever, och har två Etableringskurser (snarlika SFI-utbildningar) med 34 platser.

På uppdrag har Glimåkra en lång erfarenhet av utbildning för Lunds stift i Svenska kyrkans datorprogram, såsom KBOK och andra administrativa system.

Hur kan Glimåkra folkhögskola vara en resurs för Svenska kyrkan?

Glimåkra folkhögskola vill vara en resurs för församlingarna i Lunds stift genom att ge möjlighet för intresserade att ta del av våra utbildningar i en kyrklig miljö. Skolan erbjuder ett regelbundet gudstjänstliv med morgonbön varje dag, morgonmässa varannan torsdag och kvällsmässa varannan onsdag i dess vackra kapell. Skolan har tre präster, varav en skolpräst.

Skolans gospellinje fångar upp ungdomar med musikintresse och betjänar många kyrkliga sammanhang i södra Sverige med sina konserter. Bibellinjen ger möjlighet till ungdomar att gå in i en volontäruppgift i Östafrika eller att gå en fördjupningskurs i England. Ledarutbildningen ger möjlighet till ledarträning i en kyrklig kontext.

Glimåkra erbjuder också skräddarsydda utbildningar för t.ex. konfirmandmedhjälpare, församlingsutveckling för kyrklig personal och dagskonferenser för grupper upp till 150 deltagare.

Glimåkra vill vara en resurs för kyrkoförsamlingarna i Lunds stift, och är glad för det samarbete som finns redan genom datautbildningarna. Vi vill gärna finna fler möjligheter till samverkan mellan församling, stift och folkhögskola.

Solviks folkhögskola

Solviks Folkhögskola ligger i Frostkåge, norr om Skellefteå, drivs av en stiftelse och har EFS i Västerbotten som ideologisk huvudman. Vi har också ett nära samarbete med Luleå stift och församlingarna inom Svenska Kyrkan.  Styrelsen nomineras av en valberedning där EFS i Västerbotten utser två ledamöter och skolans styrelse en.

Utöver den obligatoriska Allmänna kursen erbjuder vi studier vid Musikkursen där en av inriktningarna är digital musikproduktion, Konstkursen med bl.a. en kurs kallad datorgrafiskt basår. Vi har vidare en Baskurs för personer med funktionsnedsättningar samt en Seniorkurs.

Ett årligt återkommande konfirmationsläger och ungdomsläger görs i samverkan med EFS. KRIK-linjen på Bibelkursen på Johannelunds Teologiska Högskola är ett samarbete med Solvik.

Vi har också en rad korta kurser i samverkan med församlingar och EFS-föreningar. Denna samverkan handlar om t.ex. ljudteknik för vaktmästare i Svenska kyrkan, kurser för musikledare inom kyrkan, om olika funktionsnedsättningar för ledare inom församlingarna etc.
Under innevarande år samverkar vi med Luleå stift i planering och genomförande av en inspirationshelg om 500-årsjubileét av reformationen.

Solviks folkhögskola vill vara en resurs för pastoratet, församlingar och EFS-föreningar i vårt närområde. Kontinuerliga samtal förs om möjliga samverkansområden.
Som ett resultat av dessa samtal planeras nu för ett körprojekt riktat till människor som befinner sig ”mitt i livet”.

Vår avsikt är också att tydligare bidra till integrationen av utrikesfödda, och att detta ska få prägla vår skolmiljö på ett synligare sätt.

Strömbäcks folkhögskola

Ligger två mil söder om Umeå, drivs av en stiftelse och har Luleå stift, Umeå pastorat och EFS i Västerbotten som ideologiska huvudmän. Styrelsen nomineras av en valberedning där Luleå stift, Umeå pastorat EFS i Västerbotten utser två ledamöter vardera och skolans styrelse en ledamot.

Långa utbildningar:

 • Allmän kurs

Långa yrkesutbildningar

 • Musikalakademien
 • Esportutbildning
 • Journalistutbildning
 • Teckenspråks- och dövblindtolkutbildning (fasas ut kommande tre läsår)
 • SFI
 • Polisförberedande utbildning

I samarbete med EFS Västerbotten:

 • Två årligt återkommande konfirmationsläger.
 • Livskraftläger.
 • Ett ungdomsläger inför konfirmation.
 • E-sportläger.

I samarbete med Svenska kyrkan:

 • Att leda ideella medarbetare (Luleå stift)
 • Strömbäck har blivit ett resurscenter för svenska kyrkan på nationell nivå.

Strömbäcks folkhögskola vill vara en resurs för Luleå stift, Umeå pastorat och EFS i Västerbotten. Numer är vi och vill vara en resurs för svenska kyrkan på nationell nivå. Vi önska också vara en resurs för församlingar i vårt närområde.  Kontinuerliga samtal förs om möjliga samverkansområden.
Skolan vill också medverka i integrationsarbetet för ensamkommande. Från januari 2016 medverkar vi i Folkhögskolaspåret. Vi har för närvarande 7 deltagare som läser på skolan. Innehållet i kurserna är svenska på grundskolenivå, engelska grund, samhälle grund, matte grund. Förutom detta så läser de samtidigt in vissa gymnasiekurser. Några av deltagarna har gått vidare till Sva 1) svenska som andraspråk 1) och engelska 5. Förutom deltagare i Folkhögskolespåret har vi också ca 15 deltagare med annan etnicitet än svensk som går vår Allmänna kurs.

Sundsgårdens folkhögskola

Sundsgårdens folkhögskola är en ideell förening som startades av en grupp pionjärer 1938 med tydlig anknytning till EFS Sydsverige. Skolan är numera en av Sveriges största folkhögskolor och ligger naturskönt vid havet med den anrika fiskebyn Råå som närmaste granne, 1 mil söder om Helsingborgs centrum. På Sundsgården studerar årligen mellan 250-300 elever och deltagare, varav ett 60-tal av dessa bor på skolans internat. www.sundsgarden.se Sedan dryga 20 år tillbaka är Sundsgården även en konferensanläggning, med ett antal konferensrum och ett 100-tal hotellbäddar, www.sundsgardenkonferens.se

De Allmänna 2-åriga linjerna finns dels med inriktning på profil såsom Mänskliga Rättigheter och Kultur & kommunikation, och dels med inriktning på målgrupp; Aspergerlinjen och Dyslexilinjen. Våra yreksutbildningar är Assistentlinjen, där vi utbildar personliga assistenter och elevassistenter, vidare  teaterpedagogutbildning för de som vill satsa på ett yrke som dramapedagog. Profilkurser såsom Teater på turné som gör teaterproduktioner för att sedan ge sig ut på turné på olika platser, ofta i Svenska kyrkan och andra samfund och på andra folkhögskolor. Teater på plats är den andra linjen som består av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som gillar att utrycka sig genom drama. Här finns en musiklinje med klassisk och jazzinriktning, med 30 högskolepoäng som ger eleverna goda möjligheter till vidare yrkesstudier på universitetsnivå. Övriga profilkurser är Afasilinjen för de som behöver återerövra språket efter en stroke, 55+, Bibellinje på distans och Yrkesförberedande, som vänder sig till fd särskoleelever.

Utöver detta har vi ett omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen inom Studiemotiverande folkhögskolekurs, SMF och Etableringsuppdraget sedan några år tillbaka och sedan hösten 2016 en  2-årig yrkesutbildning för blivande Behandlingsassistenter, riktad till arbetssökande inom jobb- & utvecklingsgarantin.

Sundsgården är också en av hittills tolv folkhögskolor som erbjuder platser inom Folkhögskolespåret, dvs internatplats och studier för ensamkommande flyktingungdomar som utslussas från sina resp HVB- eller familjehem i samband med att de blir 18 år.

Sommarkurser och kortkurser är också ett stående inslag under verksamhetsåret. Samt ett årligt nyårläger i samarbete med EFS Syd och Salt. Kortkurserna är för och med personer med Grav hörselskada, Dövblindhet samt Afasi.

En annan uppdragsutbildning vi erbjuder är för Barn- & ungdomsledare verksamma inom Svenska kyrkan, där de som jobbar inom barn- och ungdomsverksamheten kan få fortbildning och inspiration.

Mellansels folkhögskola

Vid Mellansels folkhögskola har utbildning bedrivits sedan 1934, då EFS startade en kristen ungdomsskola i det gamla Tingshuset i Mellansel. Vid skolan bedrivs såväl folkhögskolekurser som utbildning inom yrkeshögskolans ram. Skolan har ett internat med 76 rum för läsårslånga kurser och ytterligare 24 rum för korta kurser. Den totala lokalytan överstiger 11 000 kvadratmeter och inkluderar även restaurang, hotell och konferens.

Skolans tre huvudprofiler är

 • musik – Rock, Funk/Fusion, Orgel, Kyrkomusikerutbildning, Musikproducentutbildning, Musikmakarna, Körakademin Plus
 • kurser för studerande med funktionsnedsättning –  Allmän kurs Bas, Allmän kurs Grund, Allmän kurs Gymn, Musik och språk, Trafiklinjen allmän kurs och Taxiutbildning
 • kurser i kristen tro, t.ex. Pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker.

En resurs för Svenska kyrkan

 • eget kapell
 • egen kyrka
 • skolpräst
 • tillgång till konferenslokaler i olika storlek från 10 till 100 personer
 • restaurang Tingsan
 • Mellansels Hotell & Konferens
 • kantorsutbildning för Svenska kyrkan
 • pastoralteologisk utbildning för Svenska kyrkan
 • nära samverkan med Härnösands stift kring korta kurser

Kontaktuppgifter till samtliga rektorer Svenskkyrkliga folkhögskolor

 

1 Älvsby folkhögskola Erik Jonsson erik.jonsson@afhs.nu
2 Sigtuna folkhögskola Cecilia Edin cecilia.edin@sigtunafolkhogskola.se
3 Hjo folkhögskola Rickard Sandberg rickard.sandberg.hjo@folkbildning.net
4 Vadstena folkhögskola Karin Nyström rektor@vadstena.fhsk.se
5 Oskarshamns folkhögskola Elenor Håkansson elenor.hakansson.osk@folkbildning.net
6 S:t Sigfrids folkhögskola Jonas Fager rektor@sigfrid.se
7 Hagabergs folkhögskola Gunilla Larsson gunilla.larsson@folkbildning.net
8 Helsjön folkhögskola Lise-Lotte Wallin lise-lotte.wallin@folkbildning.net
9 Sundsgården folkhögskola Anneli Appelskog anneli.appelskog@sundsgarden.se
10 Strömbäcks folkhögskola Lars Johansson lars.johansson@strombacksfolkhogskola.se
11 Glimåkra folkhögskola Stefan Svensson stefan.svensson.glimakra@folkbildning.net
12 ​Mellansels folkhögskola Thomas Wahlbom thomas.wahlbom@mellansel.fhsk.se
13 Edelviks folkhögskola Per Larsson per@edelvik.se
14 Hjälmareds folkhögskola Mikael Lindgren mikael.lindgren@hjalmared.se
15 Åredalens folkhögskola Ingemar Forss ingemar@aredalensfhsk.se
16 Jämshögs folkhögskola Per Andersson per.andersson.jamshog@folkbildning.net
17 Solviks folkhögskola Andreas Berglund andreas.berglund@solvik.fhsk.se